Zajęcia Szwedów

Wzorowy porządek i czystość wyziera z każdego ką+a mieszkania i gospodarstwa tak szwedzkich, jak i norweskich wieśniaków. Do utrzymania czystości ciała przyczynia się głównie znajdująca się w każdej zagrodzie łaźnia parowa. Wieczorem co sobotę, zbierają się tu starzy, młodzi i dzieci, prażą się parą i myją, oblewając zimną wodą, a potem smagając się miotłami brzozowymi [&hellip

Czytaj dalej...

Rolnictwo w Szwecji

Gospodarstwo rolne w Szwecji jest dziś wzorowo urządzone. Doskonale obmyślany plodozmian, nawożenie roli i zastosowanie wybornych maszyn rolniczych podniosło znakomicie wydajność ziarna, a karczowanie lasów, osuszanie moczarów i innych pustką dotychczas stojących obszarów, sprawia, że ilość ziemi uprawnej ogromnie zwiększa się w tym kraju. Podczas gdy w zeszłym stuleciu brakowało zboża do wyżywienia ludności i [&hellip

Czytaj dalej...

Kopalnie

Najsłynniejszymi w Szwecji są morskie kopalnie żelaza. Rozpościerają się one na równinie, a nie w górach, jak to zwykle się zdarza. Białe domki widnieją dokoła, a same kopalnie są to olbrzymie głębokie jamy podziemne na brzegu których leżą stosy wydobytej z głębi brunatnej rudy. Robotnicy wchodzą w te przepaście po drabinach. Niektóre z szybów mają [&hellip

Czytaj dalej...

Przemysł w Szwecji

Posiadając dziś jeszcze znaczne obszary lasów Szwecja prowadzi rozległy handel drzewem, w czym wielkim ułatwieniem są liczne z gór płynące, rzeki tamtejsze. Zrąbawszy drzewo w głębi lasów, robotnicy zrzucają w rzeki olbrzymie kloce, które prąd wody unosi. Takim nie kosztownym sposobem dostawiają drzewo do wielkich tartaków, gdzie robią z niego od razu futryny, posadzki, itp. [&hellip

Czytaj dalej...

Położenie i przyroda Szwecji

Szwecją – jak powiedzieliśmy – zajmuje wschodnią część półwyspu Skandynawskiego, to jest wschodnie stoki gór Skandynawskich, łagodnie pochylone ku morzu Bałtyckiemu. Kraj ten, na zachodzie górzysty, ku wschodowi przechodzi w płaskowzgórza, czyli wysokie równiny, poprzedzielane głębokimi jeziorami lub dolinami. Twarda skała, zwana granitem, wszędzie napotykana w Norwegii, i tu spoczywa zaraz pod cienką warstwą ziemi [&hellip

Czytaj dalej...

Norweskie miasta cz. 8

Wojsko morskie, czyli marynarka norweska jest dość liczną i silną. Norwegia prowadzi znaczny handel morski, posiada 8 tysięcy okrętów handlowych, to jest ma ich więcej, niż Francja, Rosja i Hiszpania. Na obcych też okrętach służy wielu marynarzy norweskich, którzy są doskonałymi żeglarzami, lecz w razie wojny wszyscy oni obowiązani są zaciągnąć się do armii: gdyby [&hellip

Czytaj dalej...

Norweskie miasta cz. 7

I rzeczywiście, cena ziemi potroiła s:ę prawie, wynagrodzenie za pracę wzrosło, a dochody państwa powiększyły się. Parlament też przyczynił się głównie do ukrócenia pijaństwa, które rozpowszechniło się bardzo na początku tego stulecia w Norwegii. Jeszcze w r. 1833 w samej Norwegii istniało kilka tysięcy gorzelni, a na jednego mieszkańca wypadało po 16 kwart wódki rocznie. [&hellip

Czytaj dalej...

Norweskie miasta cz. 6

Norwegowie nie lubią Szwedów i szczycą się tym, że w niczym nie są od nich zależni. Od pewnego czasu chcą oni wymóc na Szwecji, żeby posłowie, wysyłani do wszystkich krajów zagranicznych, czyli konsulowie, załatwiający sprawy zagraniczne obojga królestw, byli odtąd wysyłani nie tylko ze Szwecji, jak to się dzieje dotychczas, ale także i z Norwegii. [&hellip

Czytaj dalej...

Norweskie miasta cz. 5

Otóż tym razem królowi bardzo nie podobało się prawo przeciw szlachectwu, chciał nie dopuścić, żeby je ostatecznie uchwalono; w tym celu do pomocy sprowadził nawet wojsko szwedzkie i postawił je na granicy Norwegii. Nic to jednak nie pomogło: posłowie norwescy nie zlękli się pogróżek i jedno zgodnie prawie zatwierdzili ostatecznie nowe prawo. Król ze wstydem [&hellip

Czytaj dalej...

Norweskie miasta cz. 4

Wybory takie odbywają się co trzy lata. Tak więc, każdy włościanin norweski może być wybranym na posła do sejmu krajowego, każdy ma prawo spodziewać się, że z pomiędzy tysiąca rodaków on właśnie powołanym zostanie na zaszczytne stanowisko członka rządu ojczystego, który radzi o sprawach całego kraju, wyznacza nowe podatki, prawa, zawiera pokój z obcymi państwami, [&hellip

Czytaj dalej...