Wpisy Autora

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 24

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-23/ Ponieważ Habsburgowie różnymi sposobami, najwięcej przez zawieranie małżeństw, przyłączali do dóbr swych dziedzicznych sąsiednie kraje jak; Czechy, Węgry, Sztyrję, Tyrol, a nawet Galicję, więc posiadłości ich rosły, a interesy zajmowały dużo czasu, dlatego to coraz mniej dbali o rządy w Niemczech i coraz bardziej zaniedbywali [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 23

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-22/ Leopold II, czyniąc zadość sprawiedliwości, koronował się na króla czeskiego w Pradze, czego poprzednicy jego czynić omieszkiwali. Panowanie Franciszka I od 1792 – 1835 przypadło na czas wojen Napoleona: musiał się tedy bronić lub uczestniczyć w nich, więc nie miał czasu zajmować się ulepszeniami w [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 22

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-21/ Ale i teraz znaleźli się ludzie zlej woli, lubiący w mętnej wodzie ryby łapać, którzy rozsiewali między ludem fałszywe gadki, że Maria Teresa nakazała całkowite zniesienie pańszczyzny, a urzędnicy z panami pospołu ukrywają prawdę. To tak wzburzyło włościan, że znowu wystąpili zbrojnie. Tymczasem wojsko jak [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 21

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-20/ Wszystkim stanom dały się czuć skutki tej wojny, ale najdotkliwiej ucierpiał biedny stan włościański. Wiele wsi zupełnie zmarniało, a opuszczone grunta leżały odłogiem. Tam gdzie się ludność utrzymała, musieli poddani 5 dni w tygodniu odrabiać pańszczyznę; na uprawienie własnego gruntu pozostał im tylko jeden dzień, [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 20

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-19/ Takim sposobem wyginęła szlachta czeska, bo pozostała wyrzekła się protestantyzmu i przyjęła język i obyczaje niemieckie, aby uratować mienie. Dla przypodobania się rządowi i zatarcia swego pochodzenia zniemczyła nawet swe nazwiska rodowe jak Rożemberg, Szwamberg, Waldztein itp. Nieliczne tylko wyjątki zostały przy starych, jak Chotkowie, [&hellip

Czytaj dalej...

Zajęcia Szwedów

Wzorowy porządek i czystość wyziera z każdego ką+a mieszkania i gospodarstwa tak szwedzkich, jak i norweskich wieśniaków. Do utrzymania czystości ciała przyczynia się głównie znajdująca się w każdej zagrodzie łaźnia parowa. Wieczorem co sobotę, zbierają się tu starzy, młodzi i dzieci, prażą się parą i myją, oblewając zimną wodą, a potem smagając się miotłami brzozowymi [&hellip

Czytaj dalej...

Rolnictwo w Szwecji

Gospodarstwo rolne w Szwecji jest dziś wzorowo urządzone. Doskonale obmyślany plodozmian, nawożenie roli i zastosowanie wybornych maszyn rolniczych podniosło znakomicie wydajność ziarna, a karczowanie lasów, osuszanie moczarów i innych pustką dotychczas stojących obszarów, sprawia, że ilość ziemi uprawnej ogromnie zwiększa się w tym kraju. Podczas gdy w zeszłym stuleciu brakowało zboża do wyżywienia ludności i [&hellip

Czytaj dalej...

Kopalnie

Najsłynniejszymi w Szwecji są morskie kopalnie żelaza. Rozpościerają się one na równinie, a nie w górach, jak to zwykle się zdarza. Białe domki widnieją dokoła, a same kopalnie są to olbrzymie głębokie jamy podziemne na brzegu których leżą stosy wydobytej z głębi brunatnej rudy. Robotnicy wchodzą w te przepaście po drabinach. Niektóre z szybów mają [&hellip

Czytaj dalej...

Przemysł w Szwecji

Posiadając dziś jeszcze znaczne obszary lasów Szwecja prowadzi rozległy handel drzewem, w czym wielkim ułatwieniem są liczne z gór płynące, rzeki tamtejsze. Zrąbawszy drzewo w głębi lasów, robotnicy zrzucają w rzeki olbrzymie kloce, które prąd wody unosi. Takim nie kosztownym sposobem dostawiają drzewo do wielkich tartaków, gdzie robią z niego od razu futryny, posadzki, itp. [&hellip

Czytaj dalej...

Położenie i przyroda Szwecji

Szwecją – jak powiedzieliśmy – zajmuje wschodnią część półwyspu Skandynawskiego, to jest wschodnie stoki gór Skandynawskich, łagodnie pochylone ku morzu Bałtyckiemu. Kraj ten, na zachodzie górzysty, ku wschodowi przechodzi w płaskowzgórza, czyli wysokie równiny, poprzedzielane głębokimi jeziorami lub dolinami. Twarda skała, zwana granitem, wszędzie napotykana w Norwegii, i tu spoczywa zaraz pod cienką warstwą ziemi [&hellip

Czytaj dalej...