Dzieje Czech - Archiwum

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 24

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-23/ Ponieważ Habsburgowie różnymi sposobami, najwięcej przez zawieranie małżeństw, przyłączali do dóbr swych dziedzicznych sąsiednie kraje jak; Czechy, Węgry, Sztyrję, Tyrol, a nawet Galicję, więc posiadłości ich rosły, a interesy zajmowały dużo czasu, dlatego to coraz mniej dbali o rządy w Niemczech i coraz bardziej zaniedbywali [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 23

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-22/ Leopold II, czyniąc zadość sprawiedliwości, koronował się na króla czeskiego w Pradze, czego poprzednicy jego czynić omieszkiwali. Panowanie Franciszka I od 1792 – 1835 przypadło na czas wojen Napoleona: musiał się tedy bronić lub uczestniczyć w nich, więc nie miał czasu zajmować się ulepszeniami w [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 22

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-21/ Ale i teraz znaleźli się ludzie zlej woli, lubiący w mętnej wodzie ryby łapać, którzy rozsiewali między ludem fałszywe gadki, że Maria Teresa nakazała całkowite zniesienie pańszczyzny, a urzędnicy z panami pospołu ukrywają prawdę. To tak wzburzyło włościan, że znowu wystąpili zbrojnie. Tymczasem wojsko jak [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 21

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-20/ Wszystkim stanom dały się czuć skutki tej wojny, ale najdotkliwiej ucierpiał biedny stan włościański. Wiele wsi zupełnie zmarniało, a opuszczone grunta leżały odłogiem. Tam gdzie się ludność utrzymała, musieli poddani 5 dni w tygodniu odrabiać pańszczyznę; na uprawienie własnego gruntu pozostał im tylko jeden dzień, [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 20

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-19/ Takim sposobem wyginęła szlachta czeska, bo pozostała wyrzekła się protestantyzmu i przyjęła język i obyczaje niemieckie, aby uratować mienie. Dla przypodobania się rządowi i zatarcia swego pochodzenia zniemczyła nawet swe nazwiska rodowe jak Rożemberg, Szwamberg, Waldztein itp. Nieliczne tylko wyjątki zostały przy starych, jak Chotkowie, [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 19

Potem rozpoczęła się konfiskata majątków obwinionych: jednym zabierano je na skarb całkowicie, drugim na trzy czwarte części lub połowę, jeszcze innych wywłaszczano przymusowo t. j. odkupywano je, lecz po cenach, dowolnie i)rzez urzędników oznaczonych, które wypłacano monetą umyślnie bitą, zawierającą o czwartą część mniej srebra, niż dawniejsza. Naturalnie, że przy tym nie obeszło się bez [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 18

Z Wiednia wysiano nadzwyczajny sąd do Pragi, upoważniony do wydawania wyroków na podstawie podejrzenia, które nie koniecznie musiały być poparte dowodami prawnymi. Przede wszystkim ujęto posłów, którzy upomnieli się o spełnienie obietnic, danych w Liście majestatowym, oraz głównych kierowników poprzedniego rządu, i w liczbie 27 skazano na śmierć przez ścięcie lub powieszenie, zależnie od tego, [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 17

Na początku tego ruchu zmarł Mateusz. Zastąpił go brat stryjeczny Ferdynand TL Czesi uznać go nie chcieli, a powołując się na swoje prawa zatwierdzania wyboru, tron czeski ofiarowali jednemu ze sprzymierzonych książąt niemieckich, Fryderykowi V. Nowo obrany król nie był zdolny do podołania tak  trudnemu zadaniu. Zamiast wziąć się do ciężkiej pracy, oddał się lekkomyślnie [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 16

W Czechach, gdzie, mimo prześladowań, pozostały jeszcze resztki husytyzmu, nowe religie znalazły wielu wyznawców, którzy prowadzili ciągłe utarczki z wiernymi katolikami. Rudolf nie lubił się odrywać od badań naukowych i coraz mniej zajmował się rządami krajów, a choć sam gorliwy katolik, wydał protestantom prawo wolności wy znania w dokumencie, zwanym Listem majestatowym. Zadowoliwszy jedną część [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 15

W sto lat po Husie, tj. na początku XVI wieku, zakonnik Marcin Luter, rodem Niemiec, zamierzył wprowadzić pewne zmiany czyli reformy w nauce Kościoła katolickiego, zażądał mianowicie zniesienia: spowiedzi, odpustów, bezżeństwa księży, postów oraz Komunii pod dwiema postaciami dla wszystkich wiernych. Nauki Lutra wywołały wielkie rozprawy i kłótnie, które trwały lat parę i skończyły się [&hellip

Czytaj dalej...