Dzieje Czech - Archiwum

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 14

Rodzina Jagiellonów krótko panowała w Czechach, bo syn Władysława, Ludwik, zginął bezpotomnie w bitwie z Turkami. Tymczasem austriacki dom Habsburgów wzmógł się w siłę, a jeden z nich, cesarz Maksymilian zmusił Władysława Jagiellończyka do wydania córki Anny za swego wnuka Ferdynanda, wskutek czego tenże wstąpił na tron czeski, co potwierdziły stany państwa swoją zgodą, zastrzegając [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 13

Sam Zygmunt zjawił się w Czechach i stanął na czele swej armii, ale żaden dowódcza nie mógł sprostać mężnemu wodzowi czeskiemu. Nawet oślepiony na drugie oko, Żyżka znakomicie kierował swymi zastępami i zwycięsko prowadził bitwy. Dopiero śmierć jego wywołała rozstrój w szeregach czeskich. Zwarci w jedną masę w silnych dłoniach Żyżki, husyci zaczęli się rozłamywać [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 12

Gdy wieści o tym doszły do ich ojczyzny, zamiast potępienia sprawy i uciszenia jej, jak się spodziewali sędziowie, wywołały one wprost przeciwny skutek. Zwolennicy Husa wzburzyli się i powzięli myśl zerwania wszelkich więzów, łączących ich z niemieckimi katolikami, aby zrzucić tym sposobem raz na zawsze nienawistną przewagę ,Niemców. Ponieważ w tymże czasie umarł Wacław, a [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 11

Rektor uniwersytetu, a zarazem spowiednik królowej Zofii, Jan Hus, zaczął wytykać błędy i wzywać do poprawy w kazaniach oraz umyślnie w tym celu pisanych odezwach. Wkrótce też zyskał on wielu zwolenników między miłującą ojczyznę szlachtą, zacnie myślącym duchowieństwem, uświadomionymi mieszczanami, a nawet pomiędzy ludem, który, choć w owe czasy, jako poddany, zajmował podrzędne stanowisko w [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 10

Jako zapobiegliwy ojciec, postarał się Karol, aby starszego syna Zygmunta, ożenionego z Marią, siostrą królowej Jadwigi, obrano cesarzem niemieckim, młodszemu zaś Wacławowi zostawił koronę czeską. Wdzięczni Czesi, czcząc pamięć ukochanego króla, nadali mu przydomek Wielkiego i ojca ojczyzny. Synowie nie wstąpili w ślady ojca, bo zamiast pracować nad dobrem powierzonych sobie narodów, współzawodniczyli ze sobą, [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 9

Gdy po śmierci ojca Karol wrócił do kraju i objął rządy, to wkrótce nauczył się po czesku i choć także został cesarzem niemieckim, ojczyznę swą cenił nad wszystko, ale nie zaniedbywał obowiązków, jakie wkładała nań korona cesarska. Współczesny Kazimierzowi Wielkiemu, miał z nim wiele cech wspólnych. Budował miasta i grody, popierał nauki i sztuki, w [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 8

Syn jego Wacław II i wnuk Wacław III nie wrodzili się w swego przodka. Obaj byli po śmierci Leszka Czarnego królami polskimi. Ze zgonem 10-letniego Wacława III skończył się ród Przemyślidów po mieczu. Siostra jego, Elżbieta, poślubiła księcia Jana Luksemburskiego i wprowadziła go na tron czeski. Był to człek lekkomyślny, nie dbał o poddanych, a [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 7

Przemysław Otokar II powiększył posiadłości czeskie przez małżeństwo z księżniczką Airtiji i Sztyrji. Żądny rycerskiej sławy, wziął udział w wyprawie przeciw Prusom, do której wciągnęli go podstępni Krzyżacy, poszukujący sprzymierzeńców w całej Europie. Dotarł z nimi aż do morza Bałtyckiego i tam założył miasto Królewiec. Walczył też pomyślnie z Węgrami i poszerzył granicę swego państwa [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 6

Jednym z najpotężniejszych władców czeskich był Wacław Jednooki. Na cesarzu niemieckim zyskał zabezpieczenie granic. 1241 r. stawił on dzielny opór tatarom, którzy zmuszeni byli do cofnięcia się z pod Ołomuńca i wrócenia w stepy nad morze Czarne. Chcąc podnieść górnictwo, sprowadził górników z Niemiec, jak to też czynił współczesny mu nasz Bolesław Wstydliwy. Nowym kolonistom [&hellip

Czytaj dalej...

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 5

Prócz panującego rodu Przemyślidów, wzmogły się też w Czechach inne znakomite rody Lechów czyli żupanów, którzy nieraz walczyli o władzę z książętami panującymi. Najbardziej znane są walki Wrszowców i Sławników. Z rodziny tych ostatnich pochodził Ś-ty Wojciech, który, pokonany przez Wrszowców, musiał z kraju uchodzić. Wtedy to właśnie przebywał w Polsce na dworze Bolesława Wielkiego. [&hellip

Czytaj dalej...