Dzieje wszystkich narodów zaczynają się od podań, to jest niepewnych wiadomości, przechodzących przez cale pokolenia z ust do ust, zanim znaleźli się z biegiem czasu tacy ludzie, którzy te opowiadania zapisać potrafili. Naturalnie do tych opowiadań wkradło się wiele dodatków, bajek nieprawdopodobnych, bo niejeden z opowiadających, chcąc upiększyć to, co mówił, a może chcąc zaciekawić więcej słuchaczów – dodał coś od siebie. Takim sposobem potworzyły się baśnie o początkach każdego kraju, a dzisiejsi uczeni wiele pracy z tym mają, aby odróżnić prawdę od kłamstwa.

Otóż o początku kraju czeskiego jest bajeczne podanie, jakoby od gór Karpackich przybył wódz, imieniem Czech, na czele 12 plemion i wszedłszy na górę Rzyp, sterczącą pośród pięknej i żyznej doliny, objął ją posiadanie: od niego to kraj cały i naród zaczęto Czechami nazywać.

Inne podanie mówi o Kroku, co miał złoty tron na Wyszehradzie, (który stanowi obecnie część Pragi). Ten Krok miał kilka córek, z nich jedna „mądra“ Libusza objęła po nim panowanie. Potem wyszła za mąż za rolnika Przemyśla, przez co ten stal się księciem i ojcem całego rodu późniejszych królów czeskich, zwanych po nim Przemyślidami. Rodzina ta panowała w Czechach przeszło 500 lat, bo aż do XIV wieku.