Rodzina Jagiellonów krótko panowała w Czechach, bo syn Władysława, Ludwik, zginął bezpotomnie w bitwie z Turkami. Tymczasem austriacki dom Habsburgów wzmógł się w siłę, a jeden z nich, cesarz Maksymilian zmusił Władysława Jagiellończyka do wydania córki Anny za swego wnuka Ferdynanda, wskutek czego tenże wstąpił na tron czeski, co potwierdziły stany państwa swoją zgodą, zastrzegając sobie i nadal prawa wyboru króla. Ponieważ tenże Ferdynand I był jednocześnie cesarzem niemieckim i księciem austriackim, Czechy złączyły się z tymi państwami znowu pod jednym berłem.

Ferdynand i Anna mieli 12 córek, z których dwie Elżbieta i Katarzyna, były z kolei żonami Zygmunta Augusta, a najstarszy syn Maksymilian II objął koronę niemiecką i czeską.

Jako zapobiegliwy ojciec, starał się po śmierci ostatniego Jagiellona osadzić na tronie polskim jednego ze swych synów. Najstarszy z nich, Rudolf, objąwszy po ojcu rządy, popierał kandydaturę swego brata w Polsce po zgonie Stefana Batorego.

Rudolf II upodobał sobie Czechów i zamieszkał w Pradze, powierzywszy bratu Mateuszowi posiadłości austriackie, sam oddał się z zamiłowaniem naukom.

Tymczasem zaszły ważne wypadki, które odbiły się i na losach Czechów.