W sto lat po Husie, tj. na początku XVI wieku, zakonnik Marcin Luter, rodem Niemiec, zamierzył wprowadzić pewne zmiany czyli reformy w nauce Kościoła katolickiego, zażądał mianowicie zniesienia: spowiedzi, odpustów, bezżeństwa księży, postów oraz Komunii pod dwiema postaciami dla wszystkich wiernych. Nauki Lutra wywołały wielkie rozprawy i kłótnie, które trwały lat parę i skończyły się odłączeniem jego zwolenników od Kościoła katolickiego i utworzeniem nowej Religi, tak zwanej luterskiej, reformowanej i protestanckiej, ponieważ wyznawcy protestowali czyli nie zgadzali się z nauką, głoszoną przez katolików, na koniec, ewangelickiej, dlatego że Luter uznawał tylko za księgi święte, z których czerpał zasady swej wiary, Biblię czyli Pismo święte i Ewangelię, odrzucając wszystkie inne księgi, pisane przez różnych biskupów, czyli ojców Kościoła.

Prawie równocześnie z Lutrem zjawił w Szwajcarii inny reformator religijny, nazwiskiem Kalwin. Od niego to powstało znowu wyznanie reformowane, protestanckie, ewangelickie, zwane, dla odróżnienia od poprzedniego, kalwińskim.