Z Wiednia wysiano nadzwyczajny sąd do Pragi, upoważniony do wydawania wyroków na podstawie podejrzenia, które nie koniecznie musiały być poparte dowodami prawnymi. Przede wszystkim ujęto posłów, którzy upomnieli się o spełnienie obietnic, danych w Liście majestatowym, oraz głównych kierowników poprzedniego rządu, i w liczbie 27 skazano na śmierć przez ścięcie lub powieszenie, zależnie od tego, czy należeli do stanu szlacheckiego czy mieszczańskiego. Niektórym z nich przed tern ucinali ręce, wyrywali języki lub ćwiartowali; innym w dowód laski wielkiej czynili to dopiero po śmierci! Straszne te egzekucje wykonano 21 czerwca 1621 r. na placu przed ratuszem. Dla większego postrachu i zbezczeszczenia umieszczono 12 odciętych głów w żelaznych, umyślnie na ten cel zrobionych klatkach, i zawieszono je na wieży mostowej, gdzie drapieżnemu ptactwu na żer służyły. Dopiero po kilku latach, wskutek szczególnych starań, pozwolono je uczciwie pochować.

Nazajutrz po głównej egzekucji odbyła się nowa, na której nowych skazańców poddawano okrutnej chłoście, wystawiano pod pręgierzem na widok publiczny, a jednego przybito za język do szubienicy.