Córka tegoż Bolesława, Dąbrówka, wyszła za księcia polskiego Mieczysława ł i wniosła nam wiarę chrześcijańską. Bolesław, objąwszy rządy, dzielnie walczył z Niemcami, żałował swego postępku, a ciało zabitego brata złożył z oznakami czci w katedrze Ś-go Wita w Pradze, gdzie ono dotąd spoczywa.

Z czasem Czechy, jak i inne sąsiednie kraje, wskutek rozrodzenia się rodziny książęcej i tego, że panujący uważali kraj za osobisty majątek, który rozdzielali między synów, rozdarły się na mnóstwo drobnych niezależnych od siebie państewek. Tak rozrobione Czechy nie tylko nie mogły dawać należytego oporu chciwym łupów sąsiadom, zwłaszcza odznaczającym się odwieczną chciwością na cudze Niemcom, ale, z powodu nieporozumień spadkowych lub granicznych między książętami, stały się widownią częstych walk bratobójczych. Od czasu do czasu silniejsi i mędrsi książęta kusili się o połączenie wszystkich dzielnic w jedną całość, co się także krwawo odbijało na kraju.

Cesarze niemieccy, których posiadłości z trzech stron otaczały Czechy, podtrzymywali te niesnaski książąt czeskich i podżegali braci przeciw braciom, ofiarowując urzędy, pomoc lub pieniądze w wałkach.