Prócz panującego rodu Przemyślidów, wzmogły się też w Czechach inne znakomite rody Lechów czyli żupanów, którzy nieraz walczyli o władzę z książętami panującymi. Najbardziej znane są walki Wrszowców i Sławników. Z rodziny tych ostatnich pochodził Ś-ty Wojciech, który, pokonany przez Wrszowców, musiał z kraju uchodzić. Wtedy to właśnie przebywał w Polsce na dworze Bolesława Wielkiego. Później znowu przygnębieni Wrszowcy szukali schronienia w Polsce i ofiarowywali swe służby naszym królom. Kronikarze przypuszczają, że ci właśnie Wrszowcy założyli Warszawę, Jest to bardzo prawdopodobne, choćby z tej racji, że na przeciwnej stronie Wisły powstała Praga (zapewne na pamiątkę czeskiej stolicy), a wokoło cały szereg miast, noszących takie same nazwy jak w Czechach: Wyszków, Wyszogród, Siedlce, Wawrzyszew.

Nareszcie po wielu wojnach utrzymał się na tronie Przemysław Otokar I, który, nauczywszy się chytrości od Niemców, sam ich kilkakroć wyprowadził w pole. Otrzymawszy niezbędną na owe czasy zgodę cesarza niemieckiego i papieża w zamian za przysługi, jakie im kolejno wyświadczał, koronował się na króla 1198 r. i zabezpieczył następstwo tronu swemu synowi. Takim sposobem tron czeski stał się dziedzicznym z ojca na syna, nie jak dotąd z brata na brata. Ustały więc powody morderczych walk między stryjami a synowcami o prawa następstwa. Zapewniony tym sposobem pokój przyczynił się do dobrobytu całego kraju.