Jednym z najpotężniejszych władców czeskich był Wacław Jednooki. Na cesarzu niemieckim zyskał zabezpieczenie granic. 1241 r. stawił on dzielny opór tatarom, którzy zmuszeni byli do cofnięcia się z pod Ołomuńca i wrócenia w stepy nad morze Czarne. Chcąc podnieść górnictwo, sprowadził górników z Niemiec, jak to też czynił współczesny mu nasz Bolesław Wstydliwy. Nowym kolonistom nadawał swobody i zwolnił od podatków. Nasi niemieccy osadnicy, oddaleni od swej ojczyzny, nie podsycani przez nienawistne dla Słowian niemieckie wpływy, z wolna pokochali ziemię, która ich żywiła i w życzliwym otoczeniu przerodzili później na polaków, czyli – jak teraz mówią – asymilowali się. Tymczasem w Czechach osiedli Niemcy utrzymywali wciąż stosunki ze swymi współziomkami zza miedzy i zawsze czuli się wrogo usposobieni dla swych gościnnych gospodarzy, starając się wyzyskać ich do ostateczności. Nienawiść ta wzrastała i potęgowała się z czasem i dziś po 7-miu wiekach trwa w całej sile. Teraz Czesi z trudem wywalczają sobie równouprawnienie z potomkami przybyszów, którym ongi dali przytułek we własnej ziemi.