Przemysław Otokar II powiększył posiadłości czeskie przez małżeństwo z księżniczką Airtiji i Sztyrji. Żądny rycerskiej sławy, wziął udział w wyprawie przeciw Prusom, do której wciągnęli go podstępni Krzyżacy, poszukujący sprzymierzeńców w całej Europie. Dotarł z nimi aż do morza Bałtyckiego i tam założył miasto Królewiec. Walczył też pomyślnie z Węgrami i poszerzył granicę swego państwa aż do morza Adriatyckiego. Był bardzo wykształcony i pobożny, ale u możnych panów uznania nie miał, bo starał ich się ostro trzymać. Wielu z nich poodbierał lub podkupywał włości koronne, które ojciec lekkomyślnie rozdarował. Aby zyskać poparcie w mieszczanach, wprowadził ich do sejmowych narad, czego mu nigdy szlachta darować nie mogła.

W tym czasie umarł cesarz niemiecki, i potężni książęta niemieccy, którym służyło prawo wyboru, chcieli Otokara osadzić na swym tronie. On jednak go nie przyjął, bo bał się rozstrzelać sił swoich i zaniedbać przez to własnej ojczyzny. Ofiara ta na złe mu wyszła, bo nowo obrany cesarz Ludolf I Habsburg, wydał mu wojnę i porozumiawszy się z przeciwnikami Otokar-a, możnymi czeskimi panami, wygrał bitwę, w której poległ dzielny król czeski. Rudolf zaś, chcąc zapewnić rodzinie swej posiadanie Czech, pożenił dzieci swoje z małoletnimi dziećmi nieboszczyka.