Gdy po śmierci ojca Karol wrócił do kraju i objął rządy, to wkrótce nauczył się po czesku i choć także został cesarzem niemieckim, ojczyznę swą cenił nad wszystko, ale nie zaniedbywał obowiązków, jakie wkładała nań korona cesarska. Współczesny Kazimierzowi Wielkiemu, miał z nim wiele cech wspólnych. Budował miasta i grody, popierał nauki i sztuki, w tym celu założył w 1348 r. pierwszy w Europie środkowej uniwersytet w Pradze, sprowadzał uczonych profesorów, malarzy i budowniczych z Włoch i Francji i hojnie ich wynagradzał. Chociaż w parę lat potem Kazimierz otworzył takiż uniwersytet w Krakowie, jednak wielu polaków musiało wyjeżdżać na naukę do Pragi, jeżeli królowa Jadwiga ufundowała tam dom dla niezamożnych studentów polskich. Karol starał się także o rozszerzenie przemysłu i handlu, a szczególnie opiekował się ubogim ludem, dla którego w czasie głodu obmyślał wielkie roboty, jak mury w koło stolicy i sławny most przez Wełtawę, który dotąd stoi i zaliczany jest do najpiękniejszych w Europie.

Owdowiawszy, poślubił wnuczkę Kazimierza, Elżbietę, której król polski wyprawił huczne wesele w Krakowie. Wszystkich weselników, między którymi było trzech królów prócz gospodarza i pana młodego, podejmował u siebie bogaty mieszczanin krakowski, Wierzynek.