W takich okolicznościach zastał wyprawę koniec września. Zamkniętym teraz przez lody nie pozostało nic innego, jak zabezpieczywszy pudło statku w spokojnej przystani, rozebrać jego machinę parową, i wraz z armatami i całym materiałem zapasów, przenieść na ląd. Tu się urządzono dla przepędzenia 8-miu miesięcy zimowych, tu też wszedł Ross w stałe stosunki z pokoleniem Eskimosów, które mu ułatwiało wycieczki wewnątrz lądu. Zima roku 1830 była bardzo ciężka, to też 27 maja dopiero przedsięwziął młodszy Rosso wycieczkę, której zawdzięcza on, że nazwisko jego w nauce zostało unieśmiertelnione. 1 czerwca znaleziono pomiędzy 70°, 5 szerokości północnej i 79°, 7,5; zachodniej długości biegun magnetyczny ziemi; igła magnesowa przyjęła położenie pionowe i była zupełnie nieruchomą, pomimo, że przyrząd należał do najdokładniejszych, jakie w Anglii pod owe czasy wyrabiano. Znakomite to odkrycie upamiętniono usypaniem wielkiego kopca i narzuceniem nań do możliwej wysokości złomów kamienia wapiennego, a ukrywszy we wnętrzu jego puszkę z odpowiednim protokółem, zatknięto na wierzchu Hagę, obejmując tę ziemię w imieniu Wielkiej Brytanii w posiadanie.