W tym samym czasie podjął znowu Parlament Angielski myśl odnalezienia owego północno-zachodniego przejścia i naznaczył nagrodę 20,000 funt. sterl. temu, który rozwiąże zadanie, idąc za śladem Hudsona, a gdy go nareszcie przekonano, że jest to niepodobieństwem zupełnym, ogłosił w roku 1776 5000 funtów nagrody dla marynarza, który wynajdzie drogę jeszcze więcej ku północy posuniętą. Ponieważ Anglicy przez założenie towarzystwa Hudsońskiego owładnęli wybrzeżami Ameryki Północnej, spróbowali oni tutaj dotrzeć do morza Północnego drogą lądową. Tą drogą szedł w poszukiwaniach swoich Samuel Hearn w roku 1770, tą drogą poszedł również i Aleksander Maekenzie w 18 lat potem, a ten ostatni dał nazwisko swoje rzece, która je dotąd nosi.

Przed nim jeszcze, to jest w roku 1776, przyjął udział w tern dziele pierwszy żeglarz, jakim się pod one czasy szczyciła Anglia, mianowicie James Cook. Zamierzył on szukać tego północno-zachodniego przejścia, rozpoczynając od brzegów amerykańskich, przepłynął Ocean Spokojny i tam odkrył wyspy Sandwich. Opuściwszy te ostatnie w Lutym 1778 roku, zwrócił się ku północy i 9 Sierpnia zatrzymał się w punkcie, w którym się Ameryka najbliżej Azyi znajduje.